Định vị là gì?

Định vị địa lý IP là việc xác định vị trí địa lý của một thiết bị, chẳng hạn như điện thoại di động, tiện ích, máy tính xách tay, máy chủ, v.v. bằng cách sử dụng địa chỉ IP.

W3C Geolocation API Demo

Tìm kiếm vị trí địa lý

Thông tin IP

Địa chỉ IP 35.175.191.168
Quốc gia United States Geolocation country flag
Thành phố Ashburn
mã ZIP hoặc mã bưu điện 20146
Vĩ độ 39.04372
Kinh độ -77.48749
Tên miền amazon.com [WHOIS]
Thời tiết View Weather
Múi giờ -04:00
Giờ địa phương 15 Oct, 2019 07:14 AM (UTC -04:00)
The IP geolocation data is powered by https://www.ip2location.com.

Các loại vị trí địa lý là gì?

IP Định vị

Vị trí địa lý IP là một kỹ thuật tra cứu thông tin vị trí địa lý của khách truy cập, như quốc gia, vùng, thành phố, mã ZIP / mã bưu điện, vĩ độ, kinh độ, miền, ISP, mã vùng, dữ liệu di động, dữ liệu thời tiết, loại sử dụng, dữ liệu proxy, độ cao và bật, sử dụng địa chỉ IP. Nguồn dữ liệu tra cứu IP này có thể được tìm thấy dưới nhiều hình thức, ví dụ, cơ sở dữ liệu, tệp và dịch vụ web, để người dùng xây dựng các giải pháp định vị địa lý. Công nghệ này được sử dụng rộng rãi trong tường lửa, máy chủ tên miền, máy chủ quảng cáo, định tuyến, hệ thống thư, trang web và các hệ thống tự động khác, nơi vị trí địa lý có thể hữu ích. Bạn có thể thăm IP2Location.com để tìm hiểu thêm.

 

W3C Geolocation API

W3C Geolocation API là một nỗ lực của World Wide Web Consortium (W3C) tiêu chuẩn hóa một giao diện để lấy thông tin vị trí địa lý cho một thiết bị phía khách hàng. Các nguồn phổ biến nhất của thông tin vị trí địa chỉ IP, Wi-Fi và Bluetooth địa chỉ MAC, nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), vị trí kết nối Wi-Fi, hoặc thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và ID di động GSM / CDMA. Vị trí sẽ được trở lại với một độ chính xác nhất định tùy thuộc vào nguồn thông tin tốt nhất vị trí sẵn có.

 

Geocoding

Geocoding thường liên quan đến vị trí địa lý. Nó là một quá trình tìm kiếm liên quan đến địa lý tọa độ (vĩ độ và kinh độ) từ dữ liệu địa lý khác như thành phố hoặc địa chỉ. Với tọa độ địa lý các tính năng có thể được ánh xạ và nhập vào hệ thống thông tin địa lý. Mã hóa địa lý đảo ngược là việc tìm kiếm một vị trí liên kết văn bản như địa chỉ, từ tọa độ địa lý Bạn có thể truy cập vào GeoDataSource.com cho một danh sách toàn diện của các thành phố trên thế giới với vĩ độ và kinh độ.

 

Free Downloads

Cơ sở dữ liệu IP Geolocation

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn tên lục địa lên đến 81 ngôn ngữ khác nhau.
Country
Multilingual
Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn tên quốc gia lên đến 81 ngôn ngữ khác nhau.
City
Multilingual
Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn khu vực và tên thành phố trong ngôn ngữ mẹ đẻ quốc gia của họ.
ZIP Code
to Metro
Cơ sở dữ liệu này, bạn Cung cấp các bản đồ của ZIP Code đến Metro.

Mã Ngoại giao Mỹ và Tên

United States
State Code
Danh sách đầy đủ mã số tiểu bang Hoa Kỳ và tên. Ví dụ, ALABAMA -> AL, ALASKA -> AK.

Thế giới thành phố Cơ sở dữ liệu

IP2Location World SVG Map

IP2Location World SVG Map Free World SVG Map
IP2Location
IP2Location Widget